Datum Dokument
09.05.2018 Odluka i poziv za sazivanje redovne skupštine
26.06.2018 Zapisnik sa redovne skupštine
15.10.2018 Odluka i poziv za sazivanje vanredne skupštine
13.11.2018 Zapisnik sa vanredne skupštine
2019
06.05.2019 Odluka i poziv za sazivanje skupštine
16.05.2019 Predlog odluke o dopuni i izmeni statuta
10.06.2019 Zapisnik sa redovne skupštine
10.06.2019 Izveštaj sa redovne skupštine
10.06.2019 Odluka o raspodeli dobiti
10.06.2019 Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja
2020
06.07.2020 Odluka i poziv za sazivanje skupštine
23.07.2020 Zapisnik sa redovne skupštine
23.07.2020 Izveštaj sa redovne skupštine
23.07.2020 Odluka o raspodeli dobiti
23.07.2020 Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja
2021
25.05.2021 Odluka i poziv za sazivanje skupštine
24.06.2021 Zapisnik sa redovne skupštine
24.06.2021 Izveštaj sa redovne skupštine
24.06.2021 Odluka o raspodeli dobiti
24.06.2021 Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja
2022
04.01.2022 Zapisnik sa vanredne skupštine
19.05.2022 Odluka i poziv za sazivanje redovne skupštine
21.06.2022 Zapisnik sa redovne skupštine
21.06.2022 Odluka o raspodeli dobiti
21.06.2022 Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja
2023
19.05.2023 Odluka za sazivanje redovne skupštine
Dobro došli
Menjačnica i platni promet 00:00 - 24:00
Western Union 00:00 - 24:00
Poseti nas
Kontakt
Telefon +381 63 1140 389
Email mojatisekipa@gmail.com
Adresa Nikole Pašića 2 / 19000 Zaječar